Mikä on ASP-laina ja ASP-tili?

Asuntosäästö- ja tukijärjestelmä on nuorille 18-39 -vuotiaille asuntosäästäjille suunnattu tukijärjestelmä. ASP-tili sopimus tehdään pankin kanssa. Säästäjä sitoutuu säästämään 10 % prosenttia asunnon hinnasta, mitä vastaan pankki lupaa lainaa kun tavoite on saavutettu.

Valtio tukee tätä tarjoamalla asuntosäästäjälle 3000 euron palkkion, kun tavoite saavutetaan eli asunto ostetaan. Valtion antama 3000 euron palkkion edellytyksenä on, että asunto ostetaan 31.12.2011 mennessä. On toistaiseksi epävarmaa mitä tapahtuu tämän määräajan jälkeen, mutta on hyvin mahdollista, että valtio jatkaa määräaikaa eteenpäin esim. vuodella tai kahdella. Tämä on kuitenkin toistaiseksi arvailujen varassa. Asuntolainaan tarvitaan kuitenkin tämän lisäksi normaalit pankin hyväksymät vakuudet.

Pankki maksaa asp-tilille 1 % korkoa, mutta moni pankki tarjoaa myös lisäkorkoa. Asp-tilille talletetut varat voidaan nostaa vasta, kun tavoitteeseen on päästy ja asunnon kauppakirja on allekirjoitettu.

Asuntosäästäjän tulee tallettaa ASP-tilille minimissään kahdeksana vuosineljänneksenä 150-3000 euroa. Talletuksia ei ole pakko tehdä peräkkäisinä neljänneksinä, ja tätä rajaa kohti lasketaan myös jo säästetylle rahalle kertyvä korko.

ASP-sopimus voidaan siirtää toiseen pankkiin, ja laina saa ottaa mistä tahansa pankista, ei siis välttämättä siitä, mihin talletukset ovat alunperin tehty. Asunnon maksamiseen voi käyttää muitakin kuin ASP-tilille säästettyjä rahoja. Näitä ei kuitenkaan lasketa ASP-sopimuksen säästöosuudeksi.

ASP-tili lainojen suuri etu on se, että kymmenenä ensimmäisenä lainavuotena valtio maksaa 70 % kaikista koroista, jotka ylittävät 3,8 % koron. ASP-laina sisältää siis korkokaton.

Mitkä ovat ASP-säästämisen ehdot?

ASP-säästäminen, eli ensiasunnon ostajalle tarkoitetun säästötilin, ikäraja nousee 30-vuodesta 39-vuoteen. Nyt siis ASP-säästämisen ikäraja on 18-39 vuotta.

ASP-säästämisen idea on yksinkertainen: se tukee nuoria ensiasunnon ostajia tarjoamalle ASP-tilille laitetuille säästöille normaalia paremman koron. ASP-tilille voi saada noin prosentin korkoa, joka on nykyisiin korkoihin verrattuna varsin antelias tuotto. ASP-tili on valtion takaama, eli riskiä sijoituksessa ei ole. Tähän nähden tuotto on hyvä. Toisaalta rahat voisi sijoittaa arvopaperimarkkinoille, joilla vuosituotto hyvin hajautetulla salkulla on noin 7% mutta riskiä on tietysti reippaasti lisää.

ASP tulee sanoista asuntosäästöpalkkio. Järjestelmän toinen etu on korkotukipalkkio. Valtio siis takaa lainan korkokulut, mikäli lainan korko nousee yli 3,8% yleisen korkotason nousun myötä. Matalien korkojen aikana tällä ei käytännössä ole väliä mutta mikäli korot lähtevät nousuun, voi korkotuesta olla hyötyä.

  • ASP-tilin voi avata 18–39-vuotias ensiasunnon ostoa suunnitteleva henkilö
  • Tilille säästetään 10 prosenttia asunnon ostohinnasta
  • Talletuksia tulee tehdä vähintään kahdenksan kolmikuukautisjakson aikana mutta kolmekuukautisjakosen välillä voi pitää taukoja
  • ASP-tilille maksetaan noin 1% korkoa.
  • ASP-tilin haltija voi siirtää tilin pankista toiseen
  • Kun asunnon ostaa, saa säästösummalle pankista riippuen vielä 2–4 prosentin lisäkoron.
  • Jos asuntolainan korko nousee yli 3,8 prosentin, saa asuntovelallinen valtiolta korkotukea 70 prosenttia.

ASP-tuettua lainaa voi saada Helsingissä 180000 euroa ja muissa PK-seudun kunnissa 145 000 euroa. Muissa kunnissa lainaa voi saada 115 000 euroa.

Miksi ASP-lainajärjestelmä on olemassa?

On epäselvää, mitkä perustelut moiselle järjestelylle ovat. Vuokra-asumista ei tueta missään, ja ASP sekä muut asunnon ostamista tukevat järjestelyt ovat käytännössä tulonsiirtoja niille, joilla on varaa säästää ja ostaa asunto. On hyvä kysyä miksi Valtio tahtoo suosia ihmisiä, jotka ovat niin varakkaita, että he voivat ostaa asunnon ja toisaalta jättää tukematta vuokraa maksavia.

Järjestelmästä kannattaa kuitenkin ottaa hyöty irti jos vain pystyy, kuten muistakin ensiasunnon ostajan eduista.

Lähteet: http://www.hs.fi/talous/a1414040161323

ASP-järjestelmä rajoittaa asunnon hintaa

Pankilta on mahdollista saada asp-lainaa ainoastaan 90 % asunnon kauppahinnasta. Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä myös ainoastaan osa lainasta, jos asunto on kalliimpi.

ASP-laina asettaa tiettyjä ehtoja asunnon käytölle. Jos esimerkiksi suunnittelet ASP-lainalle ostetuna asunnon vuokraamista eteenpäin sijoitusmielessä, niin saatat törmätä järjestelmän rajoituksiin.

Korkotukilainan enimmäismäärä riippuu kunnasta:

1. Helsinki 145 000 euroa
2. Espoo, Vantaa, Kauniainen 125 000 euroa
3. Muut kunnat 100 000 euroa

Korkotukilainan laina-aika saa olla enintään 25 vuotta.

Lisätietoja ASP-tilistä löytyy seuraavista linkeistä