Hankittava asunto

Asunnon ostoon tarvittava euromäärä

Mahdollisesti vanhasta asunnosta saatava euromäärä

Asuntoa varten säästetyt rahat

Tarvittava lainamäärä

Jos olet ostamassa asunto-osakehuoneistoa, varaudu vielä maksamaan asunnon hankintahinnasta 1,6 % varainsiirtoveroa. Kiinteistössä vastaava vero on 4,0 %.

Tulot kuukaudessa

Netto euroa/kk

Palkkatulot yhteensä

Muut tulot

Tulot yhteensä

Menot kuukaudessa

euroa/kk

Olemassa olevien lainojen korot ja lyhennykset kuukaudessa

Vuokra/vastike

Lämmitys, sähkö, vesi

Puhelin, lehdet

Automenot

Muut matkakulut

Vakuutukset

Ruokaostokset

Muut ruokamenot

Lasten hoito

Vaatteet

Terveydenhoito

Vapaa-aika

Muut

Yhteensä

Tulo- ja menoarvio

euroa/kk

Nettotulot

Menot yhteensä

Käytettävissä kuukaudessa

Kokonaisnettotuloista enintään 40 % voi käyttää lainarahoitukseen