Asuntosäästö- ja tukijärjestelmä on nuorille 18-30 -vuotiaille asuntosäästäjille suunnattu tukijärjestelmä. ASP-tili sopimus tehdään pankin kanssa. Säästäjä sitoutuu säästämään 10 % prosenttia asunnon hinnasta, mitä vastaan pankki lupaa lainaa kun tavoite on saavutettu. Valtio tukee tätä tarjoamalla asuntosäästäjälle 3000 euron palkkion, kun tavoite saavutetaan eli asunto ostetaan.

Valtion antama 3000 euron palkkion edellytyksenä on, että asunto ostetaan 31.12.2011 mennessä. On toistaiseksi epävarmaa mitä tapahtuu tämän määräajan jälkeen, mutta on hyvin mahdollista, että valtio jatkaa määräaikaa eteenpäin esim. vuodella tai kahdella. Tämä on kuitenkin toistaiseksi arvailujen varassa.

Asuntolainaan tarvitaan kuitenkin tämän lisäksi normaalit pankin hyväksymät vakuudet.

Pankki maksaa asp-tilille 1 % korkoa, mutta moni pankki tarjoaa myös lisäkorkoa. Asp-tilille talletetut varat voidaan nostaa vasta, kun tavoitteeseen on päästy ja asunnon kauppakirja on allekirjoitettu.

Asuntosäästäjän tulee tallettaa ASP-tilille minimissään kahdeksana vuosineljänneksenä 150-3000 euroa. Talletuksia ei ole pakko tehdä peräkkäisinä neljänneksinä, ja tätä rajaa kohti lasketaan myös jo säästetylle rahalle kertyvä korko.

ASP-sopimus voidaan siirtää toiseen pankkiin, ja laina saa ottaa mistä tahansa pankista, ei siis välttämättä siitä, mihin talletukset ovat alunperin tehty. Asunnon maksamiseen voi käyttää muitakin kuin ASP-tilille säästettyjä rahoja. Näitä ei kuitenkaan lasketa ASP-sopimuksen säästöosuudeksi.

ASP-tili lainojen suuri etu on se, että kymmenenä ensimmäisenä lainavuotena valtio maksaa 70 % kaikista koroista, jotka ylittävät 3,8 % koron. ASP-laina sisältää siis korkokaton.

ASP-järjestelmä rajoittaa asunnon hintaa

Pankilta on mahdollista saada asp-lainaa ainoastaan 90 % asunnon kauppahinnasta. Korkotukilainaksi voidaan hyväksyä myös ainoastaan osa lainasta, jos asunto on kalliimpi.

ASP-laina asettaa tiettyjä ehtoja asunnon käytölle. Jos esimerkiksi suunnittelet ASP-lainalle ostetuna asunnon vuokraamista eteenpäin sijoitusmielessä, niin saatat törmätä järjestelmän rajoituksiin.

Korkotukilainan enimmäismäärä riippuu kunnasta:

1. Helsinki 145 000 euroa
2. Espoo, Vantaa, Kauniainen 125 000 euroa
3. Muut kunnat 100 000 euroa

Korkotukilainan laina-aika saa olla enintään 25 vuotta.

Lisätietoja ASP-tilistä löytyy seuraavista linkeistä